Nenad Petrović, Beograd: O strukturi lebdećeg prostora sa osvrtom na probleme ne-supstancijalnosti Mahayana škole, predavanje