Archipress, promocija časopisa za arhitekturu;
učestvuju: Marijan Čehovin, Dejan Ećimović, Vuk Đurović