De Stl Marković (Milovan Marković), Beograd: Crni prostor, ambijent
Žestoki press, projekcija slajdova članova grupe (Vlasta Mikić, De Stil Marković)