Nova arhitektura u starim ambijentima u Nemačkoj, dokumentarna izložba (u saradnji sa Kulturno - informativnim centrom-KIC SR Nemačke)