Dubravka Đurić, Beograd: Lepo je ono što duša, koja pripada suštini, prepoznaje kao sebi srodno, fotografije, tekstovi, poesija