Flavio Karoli (Flavio Caroli), Milano: Nova internacionalna umetnička situacija i Bijenale u Veneciji, predavanje