Komunikacije - konkurs "Živeti sa prirodom"
(organizuju: SKC, Društvo arihitekata Beograda, Arhitektonski fakultet, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić")
+ izbor tekstova o arhitekturi (prevod Ivan Vejvoda, 1981.)

25. 05. 1984
Slobodan Danko Selinkić, Rim: Ostrvo Tiberina - predlog za sažimanje grada, arhitektura rimskog kruga, predavanje sa projekcijom slajdova (održano u SKC-u)
Aldo Rosi (Aldo Rossi): Aldo Rossi, predavanje (održano u Klubu Društva arhitekata Beograda)

26. 05. 1984
Okrugli sto Živeti sa prirodom: Putevi arhitekture danas, učestvuju arhitekte: A. Rosi (A. Rossi), F. Purini, A. Anselmi, P. Nikolin (P. Nicolin), Đ. Paskvali (G. Pasquali), A. Passeri, G. Priori, A. Sođa (A. Sotgia), B. Podreka (Podrecca), J. Koželj, A. Vodopivec, V. Ravnikar, I. Crnković, N. Polak, N. Fabijanić, B. Silađin, Z. Ugljen, B. Bogdanović, M. Mitrović, R. Radović, M. Bobić, M. Perović, M. Musić, S. Maldini, D. Ećimović, O. Popović, S. Žutić, D. Popović, B. Stojkov, S. Selinkić, B. Tomić (održano u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić)
Alessandro Anselmi: Na granici arhitekture, predavanje

28. 05. 1984
Paolo Portogezi (Paolo Portoghesi): Arhitektura i memorija, predavanje
Franko Purini (Franco Purini): Tri pejsaža, predavanje
Kameni brod = La nave di pietra, izložba idejnih projekata za rekonstrukciju ostrva Tiberina u Rimu, koncepcija i realizacija: Slobodan Selinkić; uvodni osvrti: Paolo Portogezi (Paolo Portoghesi), Bogdan Bogdanović i Feliće Kiprijani (Felice Cipriani) (ili Laura Marino?)