Mauricio Kalvezi (Mauritio Calvesi), Rim (direktor Venecijanskog bijenala 1984. god.): Savremene tendencije u italijanskoj umetnosti, predavanje uz projekciju slajdova