Olivera Savić-Popović, Beograd: SX-70, izložba predmeta i polaroida