Dušan Gerzić: video radovi i zatvaranje izložbe tatuaža