Stefan Lupino, Njujork/Zagreb: Izložba fotografija
(u saradnji sa Srećnom galerijom)