Zoran Belić i Miško Šuvaković, Beograd (Zajednica za istraživanje prostora): Teorija umetnosti - analitička filozofija i semiotika, predavanje