Akile Bonito Oliva (Achile Bonito Oliva), Rim: Novi prepleti u umetnosti - od Bijenala u Parizu do transavangarde i dalje, predavanje
(u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu, Beograd)