Grupa Testa di Shakespeare, Novi Sad: Laški Napoleon, izložba / događaj; učestvuju: Tibor Bada, Branislav Bašić, Bela Marjaš, Zoran Pantelić, Miroslav Pavlović, Srboljub Simić, Tibor Toman