Miško Šuvaković, Dubravka Đurić i Zoran Belić, Beograd (Zajednica za istraživanje prostora): Aktuelni stadijumi konceptualne umetnosti – Jan Vilson (Ian Wilson): Konceptualna umetnost, predavanje