Donald Kuspit, Njujork: Aktuelne umetničke tendencije u Njujorku, predavanje sa projekcijom dijapozitiva (u saradnji sa Informativnom službom američke ambasade u Beogradu)