Igor Stepančić, Beograd: 10 stolica, objekti i slike