Miško Šuvaković i Zoran Belić (Zajednica za istraživanje prostora): Granično pismo - tekstovi: Jürgen Partenheimer, A. R. Penck, predavanje