Lorenco Bjanda (Lorenzo Bianda), Lokarno: Dekompozicije, izložba fotografija i video radovi