Miško Šuvaković i Zoran Belić (Zajednica za istraživanje prostora): H. T. Leman (H. T. Lehmann): Rihozome i mašina; Ž. Delez (G. Deleuze), F. Gatari (F. Guattari): O liniji, predavanje