Đorđe Dašić, Beograd: Projekti Staro sajmište, PPP-85 i Grand Building (u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda)