Snežana Litvinović, Darko Delale i Zorica Savičić: Diplomski radovi, izložba diplomskih radova na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1985. godine