Spisi Ludviga Vitgenštajna i diskurs teorije umetnosti (Ludwig Wittgenstein), predavanje; govore: Nenad Miščević, Matjaž Potrč, Zoran Belić i Miško Šuvaković (Zajednica za istraživanje prostora)