Jože Plečnik, predavanja u Crkvi sv. Antuna, Ulica Bregalnička 14, Beograd
(u saradnji sa Klubom mladih arhitekata Arhitektonskog fakulteta, Ljubljana)

23. 02. 1987
Damjan Prelovšek: Jože Plečnik između tradicije i moderne, predavanje

24. 02. 1987
Petar Krečić: Jože Plečnik i postmodernizam, predavanje

26. 02. 1987
Janko Zlodre: Jože Plečnik i tetoviranje  ili: o Beču i Adolfu Losu, predavanje