Đetulio Alvijani (Getulio Alviani), Italija: Povratak, izložba serigrafija