Dragica Vuković, Beograd: Iv Klajn (Yves Klein), predavanje sa projekcijom slajdova, diplomski rad na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu