Klaus Kumrov (Klaus Kumrow), Hamburg: Skulpture i crteži, izložba
Stiven Šmit Vulfen (Stephen Schmidt Wulffen), Bon: U potrazi za izgubljenom slikom - slikarstvo postmoderne, predavanje uz projekciju slajdova (u saradnji sa KIC SR Nemačke)