Miško Šuvaković i Zoran Belić (Zajednica za istraživanje prostora): Američka minimalna umetnost: Morris, Judd, Serra, predavanje (Moris, Džud, Sera)