Miško Šuvaković i Zoran Belić (Zajednica za istraživanje prostora): Tekstovi Marsela Dišana  i Mana Reja ((Marcel Duchamp, Man Ray), predavanje