Dejan Đorić, Beograd: Diskursi fantastičnog, slike i objekti Stevana Novakovića, Radovana Hiršla i Zorana Ivanovića;
prigodni program: Dejan Sretenović svira na citri kompoziciju Katedrala