Aleksandar Mahđik i Dejan Mujičić, Beograd: M M M M, instalacija;
na otvaranju muzika grupe Železna Marija