Miško Šuvaković i Zoran Belić (Zajednica za istraživanje prostora): Rudolf Štajner - tekstovi i uticaj na modernu umetnost, predavanje (Rudolf Steiner)