Dr Armin Cvajte (Armin Zweite): Gradska galerija Lenbachhaus u Minhenu kao centar savremene likovne umetnosti, predavanje (u saradnji sa KIC SR Nemačke)