Dr. Lucijus Grizenbah (Lucius Grisenbach), Nirnberg: Nove tendencije umetničke scene u Nemačkoj, predavanje (u saradnji sa KIC SR Nemačke)

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1