Volfgang Vinkler (Wolfgang Winkler), Berlin: Ponovo promišljanje: forma, razmatranje pojma forme u kontekstu savremene umetnosti na primeru rada Laboratorium III (Australe - Boreale) Milovana Markovića i Sissel Tolass; predavanje sa projekcijom slajdova