Piter Grinavej (Peter Greenaway), London: Izložba crteža (u saradnji sa Britanskim savetom u Beogradu; realizacija: Nikola Šuica)