Vesna Viktorija Bulajić, Laguna Bič: Crnica, instalacija