Ivan Ilić, Beograd: Stub (re-prezentacija rada Neše Paripovića Photo Dossier, 1976.) jednodnevna postavka