Slobodan Era Milivojević, Beograd: Dessin; instalacija; koncepcija i realizacija: Jasna Tijardović