Sjef Stovers, Roterdam: Urbani dodir, instalacija/ambijent (u saradnji sa Srećnom galerijom)