The century is drawing to its close

Dobrila Denegri, Beograd: Moda koja je bila; modna revija
Vesna Pavlović, Beograd: izložba fotografija i projekcija slajdova
Dobrila Denegri: Moda koja bi mogla da bude u nekom sledečem vremenu, izložba crteža
Rok koncert; učestvuju: Pasmatersi, Prizori sa venčanja (vidi IIDP)