André Iten, Ženeva: Pioniri videa u Švajcarskoj, razgovor i prikazivanje video radova;
ponovljeni program od 12. decembra (u saradnji sa Ambasadom Švajcarske u Beogradu i Pro Helvetia, Cirih)