Lidija Despić i Sanja Pulejković, Beograd: Događanja - vina
(sponzor: Navip)