Urkom Gergelj (Urkom Gergely), London: Defamilijarizacija jabuke, instalacija;
produkcija SKC (u saradnji sa IIDP)