Škola crtanja i slikanja, početak rada Škole; učitelji: Srđan Apostolović, Dušan Petrović, Zdravko Joksimović i Dobrivoje Krgović (u saradnji sa IIDP)