Aleksandar Dimitrijević i Nikola Pilipović, Beograd: Slike i crteži, izložba