P & Š: Ljudi koji su pokušali atentat na boga, video projekcija