Biljana Tomić i Dobrila Denegri, Beograd: Documenta IX, informacija o međunarodnoj izložbi u Kaselu