Kanal kamen, muzika za bicikliste, koncert,
učestvuju: Saša Novaković, Goran Nikolić, Zlatko Veljović i Marin Petrić
(u saradnji sa Muzičkim programom)