Kanal kamen, muzika za bicikle, koncert,
učestvuju: Saša Novaković, Goran Nikolić, Zlatko Veljović i Marin Petrić